ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཉི་མ། ༢༠༢༣/༡༢/༡༠

བོད་ཕྱི་ནང་གཉིས་སུ་བོད་ཀྱི་ལོ་གསར་དགའ་སྟོན།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

༄༅།། བོད་ཀྱི་ས་ཕག་གནམ་ལོ་གསར་དུ་བཞད་པའི་དགའ་སྟོན་གྱི་ཉིན་མོ་འདིར་བོད་ཕྱི་ནང་གཉིས་སུ་གཞུང་འབྲེལ་དང་དམངས་ཁྲོད་དུ་ལོ་གསར་ལ་སྲུང་བརྩི་ཞུ་ཕྱོགས་ཐད་དུ་པདྨ་བདེ་ཆེན་ལགས་ཀྱིས་འབྲེལ་ཡོད་མི་སྣར་བཅར་འདྲི་ཞུས་ཏེ་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་ཞུས་པ་དེ་གསན་རོགས་གནང་།།

XS
SM
MD
LG