ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

ཡུ་རོབ་གྲོས་ཚོགས་དང་ཝྭེ་ནེ་ཛུ་ལའི་བར་བརྒལ་སྲིད་འཛིན།


ཡུ་རོབ་གྲོས་ཚོགས་དང་ཝྭེ་ནེ་ཛུ་ལའི་བར་བརྒལ་སྲིད་འཛིན།
please wait
Embed

No media source currently available

0:00 0:04:55 0:00
ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

ཡུ་རོབ་མཉམ་འབྲེལ་གྱི་ཁོངས་གཏོགས་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་གིས་ལྷོ་ཨ་མི་རི་ཀའི་རྒྱལ་ཁབ་ཝྭེ་ན་ཛུ་ལའི་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོ་གྷོ་ཡེ་དྷོ་རྒྱ་ཁབ་དེའི་ཁྲིམས་མཐུན་གྱི་བར་བརྒལ་སྲིད་འཛིན་ལ་ངོས་ལེན་བྱེད་པའམ། ཡང་ན་སྲིད་འཛིན་མ་དྷུ་རོ་མུ་མཐུད་དུ་ཝྭེ་ནེ་ཛུ་ལའི་སྲིད་འཛིན་ལ་ངོས་ལེན་བྱ་དགོས་མིན་ཐག་མ་ཆོད་པར་ལུས་ཡོད་ཅིང་།

XS
SM
MD
LG