ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་མིག་དམར། ༢༠༢༤/༠༤/༡༦

རྒྱ་ནག་གི་ཚོང་དོན་སྐུ་ཚབ་ལ་ངོ་རྒོལ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

​​ཨ་མི་རི་ཀ་དང་རྒྱ་ནག་གི་ཚོང་དོན་སྐུ་ཚབ་ཚོགས་པས་རྒྱལ་ས་ཝ་ཤིང་ཊོན་དུ་ཉིན་གཉིས་ལ་ཚོང་དོན་གྲོས་མོལ་བྱེད་བཞིན་ཡོད་ཅིང་། དབྱེ་ཞིབ་པ་ཚོས་བརྗོད་ན་གྲོས་མོལ་འདི་བརྒྱུད་ནས་ཨ་རི་དང་རྒྱ་ནག་གི་ཚོང་དམག་མཇུག་བསྒྲིལ་ཐུབ་རྒྱུ་ཁག་པོ་ཡིན་པ་རེད།། རྒྱ་ནག་གི་ཚོང་དོན་སྐུ་ཚབ་ཚོགས་པ་སྲིད་བློན་གཞོན་པ་ལིའུ་ཧེ་ཡིས་འགོ་ཁྲིད་ཡོད་པ་དང་རྒྱ་གཞུང་གིས་ས་ཆ་བཙན་འཕྲོག་བྱས་ནས་གནོད་འཚེ་ཐེབས་པའི་རྒྱ་ནག་པ་ཚོས་སྲིད་བློན་གཞོན་པ་ལིའུ་ཧེ་ལ་རྒྱལ་ས་ཝ་ཤིང་ཊོན་དུ་ངོ་རྒོལ་ལས་འགུལ་སྤེལ་བཞིན་པའི་

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG