ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

བོད་ཕྲུག་ཚོར་སློབ་ཡོན་རོགས་རམ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

༄༅།། ཨ་རིའི་རྒྱལ་སའི་མངའ་ཁུལ་དུ་གནས་འཁོད་མ་རུ་རི་བོད་ཁྱིམ་གྱི་སློབ་ཕྲུག་ཟུར་པ་ཁག་ཅིག་གཙོས་ཝ་ཤིང་ཊོན་མངའ་ཁུལ་གྱི་བོད་པ་ཚོས་རྒྱ་གར་བྱང་ཕྱོགས་སུ་ཆགས་པའི་མ་སུ་རི་བོད་ཕྲུག་ཁྱིམ་སྡེའི་སློབ་ཕྲུག་ཁག་ཅིག་ལ་སློབ་ཡོན་རོགས་རམ་གྱི་ལས་གཞི་ཞིག་གཉེར་འགོ་བཙུགས་ནས་ལོ་དྲུག་ཙམ་འགྲོ་བཞིན་ཡོད་ཅིང་། ལས་གཞི་དེའི་ཁོངས་སུ་མ་སུ་རི་བོད་ཁྱིམ་སློབ་གྲྭའི་སློབ་ཕྲུག་༢༥་ཙམ་ལ་སློབ་ཡོན་རོགས་རམ་སྤྲོད་ཀྱི་ཡོད་རེད།། འབྲེལ་ཡོད་ལས་སྣེ་བཀྲ་ཤིས་དབང་ཕྱུག་ལགས་སུ་གླེང་མོལ་ཞུ་ཡིན་ཡིན།།

XS
SM
MD
LG