ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་སྤེན་པ། ༢༠༢༤/༠༤/༡༣

བོད་རིགས་ལས་བྱེད་དང་ཕྲུ་གུ་ཚོའི་ཆོས་དད་རང་དབང་ལ་དམ་དྲག


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

༄༅།། བོད་ཀྱི་རྒྱལ་ས་ལྷ་ས་ཁུལ་གྱི་བོད་རིགས་ཏང་ཡོན་དང་ལས་བྱེད་ཚོས་ཆོས་ལུགས་བྱེད་སྒོ་སྤེལ་ཆོག་གི་མེད་པ་དང་། གལ་ཏེ་ཆོས་ལུགས་བྱེད་སྒོའི་ནང་མཉམ་ཞུགས་བྱས་པ་ཤེས་རྟོགས་བྱུང་བ་ཡིན་ན་ཉེས་ཆད་ཚ་ནན་གཏོང་རྒྱུ་ཡིན་ཞེས་རྒྱ་གཞུང་གིས་བཀོད་ཁྱབ་བཏང་ཡོད་པའི་སྐོར། རིག་འཛིན་གྱིས་གནས་ཚུལ་སྙན་སྒྲོན་ཞུས་པ་ཞིག་གསན་གྱི་རེད།

XS
SM
MD
LG