ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ལྷག་པ། ༢༠༢༤/༠༧/༢༤

རྒྱ་གར་གྲོས་ཚོགས་སུ་འབོད་ལས་འགུལ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་འཁོར་འདིའི་ལས་རིམ་ལ་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཞོན་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་ལ་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་ཚོས་རྒྱ་གར་གྱི་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མི་ཚོར་མཇལ་འཕྲད་གནང་དགོས་དོན་དང་བོད་དོན་ཞུ་གཏུགས་ཀྱི་ལས་འགུལ་གང་འདྲ་བྱུང་ཡོད་པའི་ཐད་དུ་བཀའ་མོལ་ཞུ་ཡི་ཡིན།།

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG