ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་མིག་དམར། ༢༠༢༣/༡༢/༠༥

ཀིམ་ཇུང་ཨུན་གྱི་རྒྱ་ནག་གི་འཚམས་འདྲི་མཇུག་སྒྲིལ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

བྱང་ཀོ་རི་ཡའི་འགོ་ཁྲིད་ཀིམ་ཇུང་ཨུན་གྱིས་ཉིན་གཉིས་ཀྱི་རིང་ལ་པེ་ཅིང་དུ་རྒྱ་ནག་གི་སྲིད་འཛིན་ཞིས་ཅིན་ཕིང་ལ་མཇལ་འཕྲད་གྲོས་མོལ་བྱས་པའི་རྗེས་སུ་རང་ཡུལ་དུ་ཕྱིར་ལོག་བྱས་ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ་ཐོན་འདུག རྒྱ་ནག་དང་བྱང་ཀོ་རི་ཡ་གཉིས་ཀྱིས་ཀིམ་ཇུང་ཨུན་གྱི་འཚམས་འདྲི་དེ་ནི་སྲིད་འཛིན་ཞིས་ཅིན་ཕིང་གིས་མགྲོན་འབོད་བྱས་པ་ལྟར་ཕེབས་པ་ཞིག་ཡིན་ཞེས་ཡོངས་གྲགས་སུ་བསྒྲགས་ཀྱང་ཉི་མ་གཉིས་ཀྱི་རིང་དེར་གནས་ཚུལ་ཅི་ཞིག་བྱུང་བ་རྣམས་གསང་རྒྱ་ཧ་ཅང་དམ་པོ་བྱས་ཡོད་ཅིང་།

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG