ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

ཨ་རི་དང་རྒྱ་ནག་གི་ཚོང་དོན་གྲོས་མོལ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

ཨ་མི་རི་ཀའི་ཚོང་དོན་སྐུ་ཚབ་གཞོན་པ་གྷི་རི་ཤཱི་ཡིས་འགོ་ཁྲིད་པའི་སྐུ་ཚབ་ཚོགས་པ་ཞིག་རྒྱ་ནག་ལ་འབྱོར། རྒྱ་ནག་གི་ཚོང་དོན་བློན་ཆེན་གཞོན་པས་འགོ་ཁྲིད་པའི་རྒྱ་ནག་གི་ཚོང་དོན་སྐུ་ཚབ་ཚོགས་པ་དང་ཨ་མི་རི་ཀའི་ཚོང་དོན་སྐུ་ཚབ་ཚོགས་པས་ཕྱོགས་གཉིས་ཀྱི་ཚོང་དམག་མཇུག་བསྒྲིལ་ཐུབ་པའི་གྲོས་མོལ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་ཅིང་།

XS
SM
MD
LG