ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་པ་སངས། ༢༠༢༣/༡༢/༠༡

ཞི་བདེ་རྒྱ་མཚོའི་མཉམ་འབྲེལ་ཚོང་འབྲེལ་མཐུན་ཚོགས།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

༄༅།། ཁེ་ན་ཌ་དང་ཉི་ཧོང་། ཨོ་གླིང་རྒྱལ་ཁབ་དང་མེཀ་སི་ཀོ་སོགས་ཨེ་ཤི་ཡ་དང་ཞི་བདེའི་རྒྱ་མཚོའི་མངའ་ཁུལ་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་བཅུ་གཅིག་གིས་བཙུགས་པའི་ཞི་བདེ་རྒྱ་མཚོའི་མཉམ་འབྲེལ་ཚོང་ལས་མཐུན་ཚོགས་ཕྱི་ཟླ་༡་ཚེས་༡་ནས་དངོས་སུ་འགོ་ཚུགས་ཀྱི་ཡོད་ཅིང་། ཁ་སང་གཟའ་ཉི་མའི་ཉིན་ནེའུ་ཛི་ལན་ཌི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཚོང་དོན་བློན་ཆེན་གྱིས་ཞི་བདེ་རྒྱ་མཚོའི་མཉམ་འབྲེལ་ཚོང་ལས་མཐུན་ཚོགས་ཚུགས་པ་དང་དངོས་ཟོག་ཕྱིར་ཚོང་གོ་སྐབས་བྱུང་བ་བཅས་ལ་བསྔགས་བརྗོད་བྱས་ཡོད་པར་མ་ཟད།

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG