ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཟླ་བ། ༢༠༢༤/༠༣/༠༤

འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་ཁྲིམས་རྩོད་པ་ཝང་ལ་ཁྲིམས་བཤེར།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

༄༅།། རྒྱ་ནག་གི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་ཁྲིམས་རྩོད་པ་གྲགས་ཅན་ཝང་ཆོན་ཀྲང་ལོ་གསུམ་དང་ཕྱེད་ཀའི་རིང་དུ་བཀག་ཉར་བྱས་པའི་རྗེས་སུ་རེས་གཟའ་ལྷག་པ་སྟེ། ཕྱི་ཟླ་༡༢་པའི་ཚེས་༢༦་ཉིན་རྒྱ་ནག་གི་ཐེན་ཅིན་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་མི་དམངས་འབྲིང་རིམ་ཁྲིམས་ཁང་ཨང་གཉིས་པའི་ནང་དུ་ཁྲིམས་བཤེར་བྱས་ཡོད་ཅིང་། ཁྲིམས་རྩོད་པ་ཝང་ཆོན་ཀྲང་གི་གྱོད་གཞི་ནི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་སྲིད་དབང་མགོ་རྟིང་སློག་ཐབས་ཞེས་པའི་ཉེས་ཁྲིམས་ལ་འབྲེལ་བ་འདུག་ཅེས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་འགྲེལ་བཤད་བརྒྱབ་སྟེ།

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG