ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་སྤེན་པ། ༢༠༢༤/༠༤/༢༠

ཨ་རི་གཞུང་གི་བོད་ལ་འགྲོ་འོང་ཐོབ་ཐང་འདྲ་མཉམ་ཡོང་ཐབས་ཀྱི་ཁྲིམས་གསར་པར་རྒྱ་གཞུང་གིས་ངོ་རྒོལ་བྱས་པ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

༄༅། ཨ་མི་རི་ཀའི་མི་སེར་དང་གསར་འགོད་པ། ཆབ་སྲིད་མི་སྣ།   ཉམས་ཞིབ་པ་སོགས་བོད་ལ་རང་དབང་ཐོག་ནས་འགྲོ་བསྐྱོད་ཐུབ་རྒྱུར་དམིགས་ཏེ་ཁྲིམས་གསར་པ་ཞིག་གཏན་འབེབས་བྱས་པར་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ངོ་རྒོལ་སྐྱོན་བརྗོད་བྱས་ཡོད་ཅིང་། བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་དང་བོད་དོན་ལས་འགུལ་ཚོགས་པ།   དེ་བཞིན་བོད་མི་ཚོས་ཁྲིམས་གསར་པ་དེར་དགའ་བསུའི་བསྔགས་བརྗོད་ཞུ་བཞིན་ཡོད་པའི་སྐོར་ལ་རིག་འཛིན་ལགས་ཀྱིས་སྙན་སྒྲོན་ཞུས་གནང་གི་རེད།

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG