ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

ཐེ་ཝན་གཞུང་ལ་ཧྭ་ཝེ་ཁ་པར་འགོག་དགོས་པའི་འབོད་སྐུལ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

ཁ་སང་ཕྱི་ཟླ་༡༢་པའི་ཚེས་༡༠་ཉིན་ཐེ་ཝན་གྱི་གཞུང་འབྲེལ་ལས་ཁུངས་ཁག་གིས་རྒྱ་ནག་གི་ཧྭ་ཝེ་ཁ་པར་བཀོལ་སྤྱོད་བྱེད་མི་ཆོག་པའི་བཀག་སྡོམ་བྱ་དགོས་ཞེས་ཐེ་ཝན་གྱི་གཞུང་འཛིན་དམངས་གཙོ་ཡར་ཐོན་ཚོགས་པའི་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མི་ཚོས་ནན་བརྗོད་བྱས་ཡོད་ཅིང་། རྒྱ་ནག་གི་ཧྭ་ཝེ་ཁ་པར་བཟོ་ཚོང་ཁང་རྒྱ་ནག་གི་གསང་བའི་ལས་ཁང་ལ་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་དོགས་པ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པས་ཨ་མི་རི་ཀ་དང་དབྱིན་ཇི།

XS
SM
MD
LG