ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་པ་སངས། ༢༠༢༤/༠༥/༢༤

སྐྱིད་གྲོང་ནས་བལ་ཡུལ་ལ་མེ་འཁོར་ལྕགས་ལམ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

༄༅།།སང་ཉིན་གཟའ་ཟླ་བ་ནས་རྒྱ་ནག་དང་བལ་ཡུལ་གྱི་གཞུང་འབྲེལ་མི་སྣ་ཚོས་བོད་ཀྱི་སྐྱིད་གྲོང་ས་ཁུལ་ནས་བལ་ཡུལ་གྱི་རྒྱལ་ས་ཀ་ཐ་མ་དྷུ་བར་དུ་མེ་འཁོར་ལྕགས་ལམ་འཛུགས་སྐྲུན་བྱེད་ཕྱོགས་ཀྱི་ཞིབ་ཆ་ཁག་ལ་གྲོས་མོལ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་ཅིང་། ད་ཐེངས་ཀྱི་གྲོས་མོལ་འདིར་རྒྱ་ནག་དང་བལ་ཡུལ་གྱི་གཞུང་འབྲེལ་མི་སྣ་བཅུ་གྲངས་རེ་མཉམ་ཞུགས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་སྟེ། བལ་ཡུལ་ཕྱོགས་ནས་འཛུགས་སྐྲུན་དང་སྐྱེལ་འདྲེན་ལྷན་ཁང་གི་བློན་ཆེན་མ་དྷུ་སུ་ཏན་ཨ་དྷི་ཀ་རིས་གྲོས་མོལ་དེར་སྣེ་ཁྲིད་བྱ་རྒྱུ།

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG