ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

རྒྱ་ནག་གི་རྒྱུད་གཅིག་ལམ་གཅིག་མཉམ་ཞུགས་དགོས་པའི་འབོད་སྐུལ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

རྒྱ་ནག་གི་སྲིད་འཛིན་ཞིས་ཅིན་ཕིང་ཡུ་རོབ་རྒྱལ་ཁབ་ཕཱོར་ཆུ་གྷལ་ལ་འཚམས་འདྲིར་བསྐྱོད་ཀྱི་ཡོད་ཅིང་། ཞིས་ཅིན་ཕིང་གིས་ཕཱོར་ཆུ་གྷལ་རྒྱ་ནག་གི་རྒྱུད་གཅིག་ལམ་གཅིག་གི་དཔལ་འབྱོར་ཚོང་ལམ་ཁོངས་སུ་མཉམ་ཞུགས་དགོས་པའི་འབོད་སྐུལ་ཞུས་ཏེ་ཕཱོར་ཆུ་གྷལ་རྒྱ་ནག་གི་རྒྱུད་གཅིག་ལམ་གཅིག་གི་དཔལ་འབྱོར་ཚོང་ལམ་ཁོངས་སུ་མཉམ་ཞུགས་བྱ་རྒྱུའི་མོས་མཐུན་བྱས་ཀྱང་ཡུ་རོབ་རྒྱལ་ཁབ་སི་པེན་གྱིས་རྒྱ་ནག་གི་རྒྱུད་གཅིག་ལམ་གཅིག་གི་དཔལ་འབྱོར་ཚོང་ལམ་ཁོངས་སུ་མཉམ་ཞུགས་བྱ་རྒྱུའི་གྲོས་མཐུན་ལ་མིང་རྟགས་བཀོད་མེད་པ།

XS
SM
MD
LG