ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་པ་སངས། ༢༠༢༣/༡༢/༠༡

ཐེ་ཝན་གྱི་བར་དུས་འོས་འདེམས་ལས་འགུལ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་སྤེན་པའི་ཉིན་མོར་ཐེ་ཝན་ལ་བར་དུས་ཀྱི་འོས་འདེམས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པས་འོས་མི་ཚོས་དྲིལ་བསྒྲགས་ཀྱི་འོས་འདེམས་ལས་འགུལ་སྣ་མང་ཞིག་སྤེལ་གྱི་ཡོད་ཅིང་། ཐེངས་འདིའི་འོས་འདེམས་ཀྱི་གལ་ཆེའི་རང་བཞིན་དང་སྲིད་དོན་ཚོགས་པ་ཁག་གིས་མང་ཚོགས་ཀྱི་རྒྱབ་སྐྱོར་འཐོབ་ཐབས་ལ་འབད་བརྩོན་གནང་ཕྱོགས།

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG