ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་མིག་དམར། ༢༠༢༤/༠༤/༢༣

རྒྱལ་བ་ཀརྨ་པས་ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་ལག་འཁྱེར་བཞེས་འདུག


རྒྱལ་བ་ཀརྨ་པ་སྐུ་ཕྲེང་༡༧་པ་ཨོ་རྒྱན་འཕྲིན་ལས་རྡོ་རྗེ་མཆོག་གིས་ཌོ་མི་ཎི་ཀ་སྤྱི་སྙོམས་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་སྤྱི་དམངས་ལག་འཁྱེར་བཞེས་པ་ཡིན། ཌོ་མི་ཎི་ཀ་སྤྱི་སྙོམས་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཕྱིར་སྐྱོད་ལག་འཁྱེར་བཞེས་དགོས་པའི་རྒྱུ་རྐྱེན་གཙོ་བོ་ནི་འཛམ་གླིང་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ལ་ལན་མང་ཕེབས་དགོས་པའི་འགྲིམ་འགྲུལ་ཁག་སྟབས་ཇེ་བདེར་གཏོང་རྒྱུའི་ཆེད་དུ་ཡིན་ཞིང་། ད་ལྟ་རྒྱལ་བ་ཀརྨ་པས་གང་ཉིད་རྒྱ་གར་ལ་ཕྱིར་ལོག་གནང་རྒྱུའི་ཆོག་མཆན་ལ་སྒུག་བཞིན་ཡོད་ཅེས་གསུངས་ཡོད་པའི་སྐོར། ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ་ལགས་ཀྱིས་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་དང་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་ཡི་རེད།།

ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

XS
SM
MD
LG