ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

རྒྱ་ནག་གི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལ་བསྐྱར་ཞིབ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

ཟླ་བ་རྗེས་མའི་ཚེས་༦་ཉིན་འཛམ་གླིང་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱིས་རྒྱ་ནག་གི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་གནས་སྟངས་ལ་བསྐྱར་ཞིབ་ཐེངས་གསུམ་པ་བྱ་འཆར་ཡོད་ཅིང་། རྒྱ་ནག་གི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་ཟིན་ཐོར་བསྐྱར་ཞིབ་བྱ་རྒྱུ་འགོ་མ་ཚུགས་སྔོན་ལ་རྒྱལ་སྤྱིའི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ཚོགས་པ་ཁག་དང་དབུས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས། དེ་བཞིན་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པ་ཁག་གིས་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལྷན་ཁང་ལ་རྒྱ་ནག་དང་བོད་ནང་གི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་གནས་སྟངས་ལ་ཞིབ་འཇུག་བྱ་དགོས་པའི་

ཟླ་བ་རྗེས་མའི་ཕྱི་ཚེས་༦་ཉིན་འཛམ་གླིང་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱིས་རྒྱ་ནག་གི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་གནས་སྟངས་ལ་བསྐྱར་ཞིབ་ཐེངས་གསུམ་པ་བྱ་འཆར་ཡོད་ཅིང་། རྒྱ་ནག་གི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་ཟིན་ཐོར་བསྐྱར་ཞིབ་བྱ་རྒྱུ་འགོ་མ་ཚུགས་སྔོན་ལ་རྒྱལ་སྤྱིའི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ཚོགས་པ་ཁག་དང་དབུས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས། དེ་བཞིན་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པ་ཁག་གིས་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལྷན་ཁང་ལ་རྒྱ་ནག་དང་བོད་ནང་གི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་གནས་སྟངས་ལ་ཞིབ་འཇུག་བྱ་དགོས་པའི་སྙན་ཞུ་ཕུལ་ཡོད་པ་རེད།
གཟའ་འཁོར་འདིའི་ལས་རིམ་ལ་རྒྱ་ནག་གི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་ཟིན་ཐོར་བསྐྱར་ཞིབ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པའི་གལ་གནད་དང་དེའི་རྒྱབ་ལྗོངས། བརྒྱུད་རིམ་དང་གཞུང་འབྲེལ་མ་ཡིན་པའི་ཚོགས་པ་ཁག་གིས་བསྐྱར་ཞིབ་དེ་ལ་གྲ་སྒྲིག་ཇི་ལྟར་བྱས་ཡོད་མིན་སོགས་ཀྱི་ཐད་ལ་གླེང་མོལ་ཞུ་ཡི་ཡིན།
XS
SM
MD
LG