ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

ཀུ་ལུ་མ་ན་ལིའི་བོད་པའི་གཞིས་ཆགས་ཁག་ལ་ཆུ་ལོག་གི་གནོད་འཚེ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

རྒྱ་གར་གྱི་ཧི་མ་ཅལ་མངའ་སྡེའི་ཁོངས་ཀྱི་ཀུ་ལུ་མ་ན་ལི་ས་གནས་སུ་ཆུ་ལོག་བརྒྱུགས་ཏེ་བོད་པའི་གཞིས་ཆགས་ཁག་ལ་གནོད་འཚེ་ཕོག་པར་ནང་སྲིད་ལྷན་ཁང་གི་དྲུང་ཆེ་ལས་འཕར་ཨརྱ་ཚེ་དབང་རྒྱལ་པོར་བཅར་འདྲི་ཞུས་ཡོད།།

XS
SM
MD
LG