ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཉི་མ། ༢༠༢༣/༡༢/༠༣

སྤྱི་འཐུས་ཀྱིས་རྒྱ་གར་ནང་བོད་དོན་ཞུ་བསྐུལ་གྱི་ལས་འགུལ་སྤེལ་ཡོད་པ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

རྒྱ་གར་བཞུགས་སྒར་རྡ་རམ་ས་ལར་རྟེན་གཞི་བྱེད་པའི་བོད་མི་དམངས་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་སྤྱི་འཐུས་བཞི་ལས་གྲུབ་པའི་སྐུ་ཚབ་ཚོགས་པ་ཞིག་ རྒྱལ་ས་ལྡི་ལི་ཐེ་བས་རྒྱ་གར་གྱི་ནུབ་ཕྱོགས་མངའ་སྡེ་ཁག་ལྔའི་ནང་སྐོར་བསྐྱོད་ལ་ཕེབས་ཡོད་ཅིང་ ཁོང་རྣམས་ཀྱིས་མངའ་སྡེ་དེ་དག་གི་གནད་ཡོད་གཞུང་འབྲེལ་མི་སྣ་རྣམས་དང་མཇལ་འཕྲད་གནང་སྟེ་ ཁོང་རྣམས་ལ་བོད་ནང་གི་གནས་སྟངས་ངོ་སྤྲོད་དང་སྦྲགས་ བོད་དོན་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཡོང་བའི་ཞུ་བསྐུལ་གྱི་ལས་འགུལ་སྤེལ་གྱི་ཡོད་པའི་སྐོར་

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG