ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

བོད་ལ་ཕར་འགྲོ་ཚུར་འོང་གི་ཐོབ་ཐང་འདྲ་མཉམ་དགོས་པའི་ཁྲིམས་འཆར།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

ཨ་མི་རི་ཀའི་རྒྱལ་ས་ས་ཝ་ཤིང་ཀྲོན་དུ་རྟེན་གཞི་བྱེད་པའི་རྒྱལ་སྤྱིའི་བོད་དོན་ལས་འགུལ་ཁང་གིས་གོ་སྒྲིག་གནང་བའི་ཐོག་ནས་ ཕྱི་ཟླ་༡༠པའི་ཚེས་༡༧ རེས་གཟའ་ལྷག་པའི་ཉིན་ རྒྱལ་ས་ཝ་ཤིང་ཀྲོན་མངའ་ཁུལ་གྱི་བོད་མི་རྣམས་ཀྱིས་ ཉེས་ཆར་གྲོས་ཚོགས་འོག་མས་གཏན་འབེབས་གནང་བའི་བོད་ལ་ཕར་འགྲོ་ཚུར་འོང་གི་ཐོབ་ཐང་འདྲ་མཉམ་དགོས་པའི་ཁྲིམས་གཞིའི་གྲོས་འཆར་དེ་ལ་ གྲོས་ཚོགས་གོང་མའི་འཐུས་མི་རྣམས་ཀྱིས་ཀྱང་དེ་མཚུངས་ཀྱི་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་སྐྱོང་ཡོང་བའི་ཞུ་བསྐུལ་གྱི་ལས་འགུལ་ཞིག་སྤེལ་ཡོད་ཅིང་

XS
SM
MD
LG