ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

འོས་བསྡུའི་སྒྲིག་གཞི་བསྐྱར་བཅོས་དང་དེའི་ཤུགས་རྐྱེན།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་འཁོར་འདིའི་ལས་རིམ་ལ་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་འོས་བསྡུའི་སྒྲིག་གཞིའི་བསྐྱར་ཟིན་ཚོགས་ཆུང་གི་འཐུས་མི་དགེ་བཤེས་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལ་གྲོས་ཚོགས་ཀྱིས་འོས་བསྡུ་དང་འབྲེལ་བའི་བསྐྱར་བཅོས་ཅི་ཞིག་བྱས་ཡོད་མེད། བསྐྱར་བཅོས་ཟིན་པའི་གནད་དོན་ཁག་ལ་གཞུང་འབྲེལ་མ་ཡིན་པའི་ཚོགས་པ་ཁག་བསམ་ཚུལ་ཅི་ཡོད་ཐད་དུ་བཅར་འདྲི་ཞུ་ཡི་ཡིན།

XS
SM
MD
LG