ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ལྷག་པ། ༢༠༢༤/༠༤/༡༧

བཙན་བྱོལ་སྤྱི་ཚོགས་སུ་བོད་ཀྱི་དམངས་གཙོའི་འཕེལ་རྒྱས།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

བོད་ཀྱི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་དང་དམངས་གཙོ་འཕེལ་རྒྱས་ལྟེ་གནས་ཁང་གིས་༢༠༡༨་ལོའི་དམིགས་བསལ་གྱི་སྙན་ཐོ་ཞིག་བཏོན་ཏེ། བཙན་བྱོལ་སྤྱི་ཚོགས་སུ་བོད་ཀྱི་དམངས་གཙོའི་འཕེལ་རྒྱས་སྤྱི་དང་། ལྷག་པར་དུ་ཁྱིམ་པ་མི་སྐྱ་རྣམས་ཀྱི་དམངས་གཙོའི་གོ་རྟོགས་མཐོ་རུ་ཕྱིན་ཡོད་པར་མ་ཟད། ཉེ་ཆར་བོད་མི་དམངས་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གྲོས་ཚོགས་སུ་འོས་འདེམས་སྒྲིག་གཞི་ལ་ལེགས་བཅོས་བྱ་དགོས་པའི་གྲོས་ཆོད་བཞག་པར་བསྔགས་བརྗོད་བྱས་ཡོད་པའི་སྐོར།

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG