ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཉི་མ། ༢༠༢༤/༠༧/༡༤

གསར་འགོད་རང་དབང་གི་སྐོར།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་པ་སངས་ཀྱི་ཉིན་མོར་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་སུ་རྒྱལ་སྤྱིའི་གསར་འགོད་རང་དབང་སྐོར་གྱི་ཚོགས་འདུ་ཞིག་འཚོགས་ཡོད་པའི་སྟེང་དུ་གསར་འགོད་པ་སྲུང་སྐྱོབ་མཐུན་ཚོགས་ཀྱིས་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ལ་གསར་འགོད་རང་དབང་སྲུང་སྐྱོབ་བྱ་རྒྱུ་དེར་དོ་སྣང་བྱས་པ་འདང་གི་མེད་པ་སོགས་བརྗོད་ཡོད་པའི་སྐོར། དཀོན་མཆོག་དོན་གྲུབ་ཀྱིས་ངོ་སྤྲོད་ཞུ་ཡི་རེད།

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG