ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ཚོགས་ཆེན་དུ་བོད་དོན་གླེང་སློང་།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

སུད་སིའི་གྲོང་ཁྱེར་འཇི་ཎི་ཝྭར་འཛམ་གླིང་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལྷན་ཚོགས་ཐེངས་༣༩་པ་ཚོགས་པ་མཇུག་བསྒྲིལ་ཡོད་ཅིང་། ཐེངས་འདིའི་ཚོགས་ཆེན་སྐབས་སུ་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་༦་གི་སྐུ་ཚབ་ཚོས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་རྒྱལ་སྤྱིའི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ཁྲིམས་ཡིག་ཁག་ལ་བརྩི་སྲུང་མ་ཞུས་པར་རང་གི་སྤྱི་དམངས་ཀྱི་ཐོག་ཏུ་གདུག་རྩུབ་ཆེ་བའི་ཀྱི་སྲིད་ཇུས་ཤིག་ལག་བསྟར་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པར་བརྟེན།

XS
SM
MD
LG