ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

བོད་པར་གདུག་རྩུབ་ཆེ་བའི་མི་ཞིག་རྒྱ་གཞུང་གིས་གོ་གནས་སྤར་པ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

དེ་སྔོན་བོད་ཀྱི་ཤར་ཕྱོགས་རྔ་པ་ཁུལ་གྱི་དམར་ཤོག་ཚོགས་པའི་དྲུང་ཆེའི་གོ་གནས་བཟུང་བའི་རྒྱ་མི་ཧྲི་ཅོན་ཉེ་ཆར་སྤྱི་ཟླ་༩་པའི་ནང་དུ་རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་ཚོགས་པའི་དབུས་འཐབ་ཕྱོགས་གཅིག་གྱུར་ཁང་གི་འགོ་ཁྲིད་གཞོན་པར་བསྐོ་བཞག་བྱས་འདུག ཧྲི་ཅོན་གྱིས་སྔོན་ཆད་རྔ་པ་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་དུ་དམ་དྲག་ཧ་ཅང་ནན་པོ་བྱས་ཡོད་པས་ཁོ་པ་རྒྱ་ནག་དབུས་གཞུང་གིས་གོ་གནས་སྤར་ནས་མཐོ་རིམ་འགོ་ཁྲིད་ཅིག་ཏུ་གྱུར་ཏེ་བོད་སོགས་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་ཀྱི་གནད་དོན་ཐག་གཅོད་པར་ཐད་ཀར་དུ་དམིགས་བསལ་གྱི་ཤུགས་རྐྱེན

XS
SM
MD
LG