ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

ཚོགས་པ་༡༣་གྱི་མཉམ་འབྲེལ་ངོ་རྒོལ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

ཕྱི་ཟླ་༩་པའི་ཚེས་༡༩་ཉིན་ཨ་རིའི་ནེའུ་ཡོཀ་གྲོང་ཁྱེར་དུ་འཛམ་གླིང་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་རྒྱས་འཛོམས་ཚོགས་ཆེན་ཐེངས་༧༣་པ་དབུ་འཛུགས་གནང་གི་ཡོད་པས་ཚོགས་ཆེན་ཚོགས་ཡུལ་གྱི་མདུན་དུ་བོད་པ་དང་ཡུ་གུར་བ། ལྷོ་སོག་དང་ཧོང་ཀོང་། ཐེ་ཝན། དེ་བཞིན་རྒྱ་ནག་སྐམ་སའི་རང་དབང་ཅན་གྱི་ཚོགས་པ་བཅས་ཚོགས་པ་༡༣་མཉམ་འབྲེལ་གྱིས་རྒྱ་ནག་གི་སྲིད་འཛིན་ཞིས་ཅིན་ཕིང་ལ་ངོ་རྒོལ་གྱི་ལས་འགུལ་སྤེལ་ནས་རྒྱ་ནག་གི་དྲག་གནོན་སྲིད་ཇུས་དེའི་འགན་འཁྲི་རྣམས་ཞིས་ཅིན་ཕིང་ལ་ཡོད་ཅེས་སྐད་འབོད་བྱས་ཡོད་པ་རེད།།

XS
SM
MD
LG