ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ལྷག་པ། ༢༠༢༤/༠༢/༢༨

རྒྱ་ནག་ལ་འབྲེལ་བ་བྱས་ནས་ཞིན་ཅང་གི་དཀའ་ངལ་སེམས་དགོས།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

རྒྱ་ནག་ཏུ་བཅའ་སྡོད་ཡུ་རོབ་མཉམ་འབྲེལ་གྱི་གཞུང་ཚབ་ཆེན་མོས་ཞིན་ཅང་གི་དཀའ་ངལ་ཁག་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་འབྲེལ་བ་དང་གྲོས་མོལ་བྱས་ནས་སེལ་དགོས་པ་ཞིག་ཡིན་པར་ཡུ་རོབ་མཉམ་འབྲེལ་མཐུན་ཚོགས་གྱིས་ངོས་འཛིན་ཞུ་ཡི་ཡོད་ཅེས་གཟའ་པ་སངས་ཉིན་མོར་གསུངས་ཡོད་ཅིང་། འདི་ནི་ཨ་རིའི་གཞུང་འཛིན་མི་སྣ་ཚོས་ཞིན་ཅང་གི་འབྲེལ་ཡོད་འགོ་ཁྲིད་ཚོར་ཉེས་ཆད་འགེལ་རྒྱུའི་འབད་བརྩོན་གནང་བཞིན་པ་དང་ལྡོག་ཕྱོགས་ཤིག་ཆགས་ཡོད་པའི་སྐོར།

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG