ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

ཨ་མ་ལྡོམ་པོ་སྐྱིད་དང་ཁོང་གི་ལས་འགུལ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

དེ་རིང་གི་ཕ་ཡུལ་གླེང་སྟེགས་ནང་ལོ་ལྔའི་སྔོན་ལ་གར་སོང་ཆ་མེད་ཕྱིན་པའི་བོད་དོན་འཐབ་རྩོད་པ་གླིང་ཚ་ཚེ་བརྟན་རྡོ་རྗེ་ལགས་ཀྱི་ཨ་མ་ལྡོམ་པོ་སྐྱིད་ལགས་འདས་གྲོངས་སུ་ཕྱིན་པ་དང་། ཨ་མ་ལྡོམ་པོ་སྐྱིད་ལགས་ཀྱིས་ཟས་བཅད་ངོ་རྒོལ་སོགས་ཀྱི་བོད་དོན་ལས་འགུལ་སྣ་མང་སྤེལ་བའི་ཐད་མདོ་སྨད་དབུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོ་དགེ་བཤེས་གངས་རི་ལགས་དང་བགྲོ་གླེང་ཞུས་པ་ཞིག་གསན་རོགས་གནང་།

XS
SM
MD
LG