ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

བོད་ནང་གི་མི་རིགས་དབྱེ་འབྱེད་ཀྱི་གནས་སྟངས་ལ་རྒྱ་ནག་གི་ལན་འདེབས།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

སུད་སི་ཡི་གྲོང་ཁྱེར་ཇི་ནི་ཝ་ནང་འཛམ་གླིང་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་མི་རིགས་དབྱེ་འབྱེད་འགོག་ཐབས་ཀྱི་ཚོགས་ཆུང་གིས་ཉེ་ཆར་རྒྱ་ནག་ནང་གི་མི་རིགས་དབྱེ་འབྱེད་ཀྱི་གནས་སྟངས་ལ་བསྐྱར་ཞིབ་གནང་བའི་སྐབས་སུ། བོད་ནང་གི་མི་རིགས་དབྱེ་འབྱེད་ཀྱི་གནས་སྟངས་དང་སྲིད་བྱུས་ཁག་གི་ཐད་ལ་གླེང་སློང་ཤུགས་ཆེ་བྱུང་འདུག ཐེངས་འདིའི་ལས་རིམ་ནང་འབྲེལ་ཡོད་མི་སྣ་གཉིས་དང་མཉམ་དུ་བསྐྱར་ཞིབ་ཚོགས་འདུའི་སྟེང་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་མཁས་པ་དང་དཔོན་རིགས་ཚོས་བོད་ནང་གི་མི་རིགས་དབྱེ་འབྱེད་ཀྱི་གནད་དོན་ག་རེའི་ཐད་

XS
SM
MD
LG