ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་མིག་དམར། ༢༠༢༤/༠༥/༢༨

ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའི་གཞོན་སྐྱེས་ཚོགས་འདུ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

༄༅།།བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་གོ་སྒྲིག་འོག་རྒྱལ་ཁབ་བཅོ་ལྔ་ཙམ་ནས་ཕེབས་པའི་ན་གཞོན་༡༠༠་ཙམ་བཞུགས་སྒར་རྡ་རམ་ལར་སྐོང་འགུགས་ཀྱིས། འབྱུང་འགྱུར་བོད་ཀྱི་མདུན་ལམ་དང་འབྲེལ་བའི་ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའི་གཞོན་སྐྱེས་ཚོགས་འདུ་ཞེས་པ་དེ་དབུ་འཛུགས་གནང་ཡོད་པ་རེད།

XS
SM
MD
LG