ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཉི་མ། ༢༠༢༣/༡༢/༡༠

བོད་ནས་མི་བརྒྱད་རྡ་སར་འབྱོར་བ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

༄༅།།ཉེ་ཆར་བོད་ཀྱི་མདོ་སྟོད་སྨད་ནས་ཕེབས་པའི་ན་གཞོན་བརྒྱད་རི་ལམ་རྐང་ཐང་གིས་བརྒལ་ཏེ་བལ་ཡུལ་དུ་སྐྱབས་བཅོལ་ལ་འབྱོར་བའི་གནས་ཚུལ་ཐོན་ན་ཡང་བལ་ཡུལ་གཞུང་གིས་བོད་མི་བཙན་བྱོལ་བ་དེ་དག་ཕྱིར་ཐོན་བྱ་རྒྱུར་བཀག་སྡོམ་བྱས་པ་དང་། ཕྱིས་སུ་བལ་ཡུལ་དུ་ཡོད་པའི་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་སྐྱབས་བཅོལ་འབྲེལ་མཐུད་ལས་ཁུངས་དང་རྒྱ་གར་བར་གྱི་དམིགས་བསལ་འབྲེལ་ལམ་བརྒྱུད་དེ་བོད་ནས་འབྱོར་བའི་བཙན་བྱོལ་བ་བརྒྱད་བཞུགས་སྒར་རྡ་ལམ་ས་ལར་བདེ་འབྱོར་བྱུང་ཡོད་པ་རེད།

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG