ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཟླ་བ། ༢༠༢༤/༠༥/༢༧

ཨུ་རུ་སུ་མི་མང་ལ་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུ་བ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

དབུ་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱིས་སྤྱི་ལོ་ཉི་སྟོང་བཅུ་རྒྱད་ལོ་དེ་བཞིན་བོད་མིར་གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེད་གནང་མཁན་གྱི་སྲིད་གཞུང་ཁག་དང་སྒྲིག་འཛུགས་དེ་བཞིན་མི་མང་བཅས་ལ་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུ་བའི་ལོ་ཞིག་ཏུ་སྲུང་བརྩི་ཞུ་བའི་ལས་འགུལ་ཁག་སྤེལ་བཞིན་ཡོད་པའི་ཆ་ཤས་སུ་ཨུ་རུ་སུ་ནང་ཡོད་པའི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་གིས་ཀྱང་ཨུ་རུ་སུའི་མི་མང་བོད་དོན་ཐོག་སེམས་ཁུར་གནང་མཁན་ཚོར་ཐུགས་རྗེ་ཞུ་བའི་ལས་འགུལ་ཞིག་འདི་ཟླ་ཚེས་དྲུག་ཉིན་ནས་སྤེལ་དང་སྤེལ་གནང་བཞིན་ཡོད་པའི་སྐོར་

XS
SM
MD
LG