ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཕུར་བུ། ༢༠༢༤/༠༤/༡༨

བོད་མིར་མི་རིགས་དབྱེ་འབྱེད་བྱས་པའི་ཐད་རྒྱལ་ཚོགས་ལ་ཞུ་འབོད།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

འཛམ་གླིང་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་མི་རིགས་དབྱེ་འབྱེད་གནད་དོན་ཐད་ལ་རྟོག་ཞིབ་གནང་མཁན་ལས་དོན་ཚོགས་ཆུང་ནས་སྤྱི་ཟླ་༨ཚེས་༡༠ཉིན་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་མི་རིགས་དབྱེ་འབྱེད་གནད་དོན་ཐད་ལ་གསན་ཞིབ་གནང་འཆར་ཡོད་པས་དུས་ཚོད་དེའི་གོང་དུ་འདི་ག་རྒྱལ་ས་ཝ་ཤིན་ཌོན་ནང་ཡོད་པའི་རྒྱལ་སྤྱིའི་བོད་དོན་ལས་འགུལ་ཁང་ནས་དམིགས་གསལ་གྱི་འབོད་སྐུལ་སྙན་ཐོ་ཞིག་འདོན་སྤེལ་གནང་སྟེ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་མི་རིགས་དབྱེ་འབྱེད་ཀྱི་ལས་དོན་ཚོགས་ཆུང་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་བོད་མིའི་ཐོག་ལ་མི་རིགས་དབྱེ་འབྱེད་ཀྱི་ཁྲིམས་

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG