ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

བོད་ཀྱི་སྲོལ་རྒྱུན་སྤྱི་ཚོགས་རྩ་མེད།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

རྒྱ་ནག་གིས་བོད་ནང་ལ་ལག་བསྟར་བྱེད་བཞིན་པའི་དྲག་གནོན་སྲིད་ཇུས་ཆེས་གསར་ཤོས་དེར་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལྟ་རྟོག་ཚོགས་པས་སྙན་ཐོ་ཞིག་སྤེལ། སྙན་ཐོ་དེར་ཆབ་སྲིད་ཐོག་ཏུ་རྒྱ་ནག་ལ་ངོ་རྒོལ་བྱེད་མཁན་ཡིན་པའི་དོགས་པ་ཡོད་པའི་མི་དང་། བོད་མིའི་སྤྱི་དམངས་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱིས་འགོ་ཁྲིད་པའི་ལས་དོན་ལ་དྲག་གནོན་བྱེད་འདུག་ཅེས་གནས་ཚུལ་བཀོད།

XS
SM
MD
LG