ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

བུད་མེད་ཀྱི་ཐོབ་ཐང་དང་སྤྱི་དམངས་ཀྱི་བསམ་འཆར།


བོད་ཀྱི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་དང་དམངས་གཙོ་འཕེལ་རྒྱས་ལྟེ་གནས་ཁང་གིས་ཉེ་ཆར་བཞུགས་སྒར་རྡ་རམ་ས་ལར་ཕོ་མོའི་ཐོབ་ཐང་འདྲ་མཉམ་གྱི་གནད་དོན་དང་འབྲེལ་བའི་ཟབ་སྦྱོང་ཞིག་ཚོགས་ཡོད་ཅིང་། ཟབ་སྦྱོང་དེའི་ཚོགས་ཞུགས་པ་ཚོས་བུད་མེད་ཀྱི་གནས་བབ་སྐོར་ལ་བསམ་ཚུལ་སྣ་ཚོགས་བྱུང་བ་རྣམས་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་ཀྱིས་སྤྱི་དམངས་ཀྱི་སྐུལ་འདེབས་བསམ་འཆར་ཞིག་དབུས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་བུད་མེད་ནུས་སྟོབས་གོང་འཕེལ་གཏོང་ཐབས་ཀྱི་སྲིད་ཇུས་དང་འབྲེལ་ནས་འབུལ་འཆར་ཡོད་པའི་གསར་འགོད་གསལ་བསྒྲགས་ཤིག་སྤེལ་ཡོད་པའི་སྐོར། ང་ཚོའི་གསར་འགོད་པ་བསྟན་འཛིན་བཟང་མོ་ལགས་ཀྱིས་དྷ་རམ་ས་ལ་ནས་བཏང་བའི་གནས་ཚུལ་དེ་གསན་རོགས་གནང་།།

ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

XS
SM
MD
LG