ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ལྷག་པ། ༢༠༢༣/༠༢/༠༡

ང་ཚོས་ནམ་ཡང་ཨུ་རུ་སུར་ཡིད་ཆེས་བྱ་མི་ཐུབ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

༄༅།། ཨ་རིའི་སྲིད་འཛིན་ཌོ་ནལ་ཊོམ་གྱིས་ཨ་མི་རི་ཀའི་གསང་བའི་ལས་ཁང་ཁག་གི་ཞིབ་འཇུག་སྙན་ཐོ་ལས་ཀྱང་ཨུ་རུ་སུའི་སྲིད་འཛིན་ཕུ་ཀྲིན་གྱི་སྐད་ཆར་ཡིད་ཆེས་བྱས་ཏེ། ༢༠༡༦་གི་ཨ་མི་རི་ཀའི་སྲིད་འཛིན་འོས་འདེམས་ལ་ཨུ་རུ་སུས་ཐེ་གཏོགས་བྱས་ཡོད་པ་ཁུངས་སྐྱེལ་ར་སྤྲོད་གསལ་བོར་ཐུབ་ཀྱང་ཌོ་ནལ་ཊོམ་གྱིས་གཏན་ནས་ཨུ་རུ་སུའི་གཞུང་དང་སྲིད་འཛིན་ཕུ་ཀྲིན་ལ་སྐྱོན་བརྗོད་ནན་པོ་ཞིག་བྱེད་ཕོད་ཀྱི་ཡོད་ཅིང་།

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG