ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

ཊོམ་དང་ཨ་རིའི་མནའ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཁབ་ཁག


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

ཨ་མི་རི་ཀའི་བརྙན་འཕྲིན་ཁང་ཞིག་གིས་ཆེད་བརྗོད་སྤེལ་ཡོད་པ་དེར་ཉེ་ཆར་སྲིད་འཛིན་ཌོ་ནལ་ཊོམ་ཡུ་རོབ་དང་དབྱིན་ཡུལ་བཅས་ལ་འཚམས་འདྲིར་ཕེབས་པའི་སྐབས་སུ་ཨ་མི་རི་ཀའི་མནའ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་གི་དབུ་ཁྲིད་ཚོར་སྐྱོན་བརྗོད་དང་ཨུ་རུ་སུའི་སྲིད་འཛིན་ཕུ་ཀྲིན་ལ་མངགས་བརྗོད་བྱས་པར་ཨ་མི་རི་ཀའི་རྒྱལ་ཡོངས་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མི་མང་པོ་ཞིག་གིས་སྐྱོན་བརྗོད་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་བཅས་ཀྱི་སྐོར་

XS
SM
MD
LG