ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཟླ་བ། ༢༠༢༣/༡༢/༠༤

རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་སྤྱི་ཁྱབ་ཀྱིས་སྐྱོན་བརྗོད།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

འཛམ་གླིང་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་འགན་འཛིན་སྤྱི་ཁྱབ་ཀྱིས་ཨ་མི་རི་ཀའི་གཞུང་གི་ཕྱི་མི་གཞིས་ཆགས་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་དང་ རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་དང་ཤིང་ཅང་གི་ནང་འཛིན་བཞིན་པའི་སྲིད་བྱུས་བཅས་ལ་སྐྱོན་བརྗོད་ཤུགས་ཆེ་གནང་ཡོད་པ་རེད་

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG