ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཉི་མ། ༢༠༢༤/༠༤/༡༤

བོད་རྒྱའི་འབྲེལ་མོལ་སླར་གསོ་བྱ་དགོས་པའི་ནན་སྐུལ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

༄༅།། ཨ་རིའི་ཕྱི་སྲིད་དྲུང་ཆེས་བོད་ཀྱི་དཀའ་རྙོག་སེལ་ཐབས་སུ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་༧གོང་ས་ཏཱ་བླ་མ་མཆོག་གམ། ཡང་ན་༧གོང་ས་མཆོག་གི་སྐུ་ཚབ་ཚོར་སྔོན་འགྲོའི་ཆ་རྐྱེན་མེད་པར་ཐད་ཀར་གྲོས་མོལ་བྱ་དགོས་ཞེས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་ནན་བརྗོད་བྱས་པ་དང་། ད་དུང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་ཀྱི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལའང་བརྩི་འཇོག་བྱ་དགོས་པའི་སྐུལ་ལྕག་གཏོང་དགོས་ཞེས་ཨ་རིའི་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མི་ཁག་ཅིག་གིས་སྙན་ཞུ་ཕུལ་བར་ཕྱི་སྲིད་དྲུང་ཆེ་མེཀ་ཕོམ་ཕི་འོ་ཡིས་ལན་འདེབས་གནང་ཡོད་པའི་སྐོར།

XS
SM
MD
LG