ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་པ་སངས། ༢༠༢༤/༠༣/༠༡

བོད་རྒྱ་གཉིས་ཀྱི་སྐད་ཡིག་སློབ་ཁྲིད་པ་འདང་ངེས་མེད་པ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་གྱི་སློབ་ཕྲུག་ཚོས་རང་རང་གི་སློབ་གྲྭ་ཁག་ཏུ་བོད་སྐད་དང་རྒྱ་སྐད་གཉིས་སློབ་ཁྲིད་བྱེད་ཐུབ་མཁན་གྱི་དགེ་རྒན་དགོས་ངེས་ཡིན་པའི་གནས་སྟངས་འཁོད་པའི་ཞུ་ཡིག་ཅིག་འབྲེལ་ཡོད་ས་གནས་དེའི་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་ཕུལ་ཡོད་པའི་སྐོར། པདྨ་བདེ་ཆེན་ལགས་ཀྱིས་འབྲེལ་ཡོད་མི་སྣར་བཅར་འདྲི་དང་གནས་ཚུལ་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་ཞུས་པ་ཞིག་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་ཡི་རེད།

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG