ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

༢༠༡༨་ལོའི་འཛམ་གླིང་བཀྲེས་ལྟོགས་ཉིན་མོ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

༄༅།།ད་ལྟ་མི་ས་ཡ་༨༡༥་ལྷག་གིས་བསྐྱར་ནས་ཡང་དུ་བཀྲེས་ལྟོགས་མྱོང་བཞིན་ཡོད། ཁ་གྲངས་འདི་ནི་ལོ་བཅུ་ཕྲག་སྔོན་གྱི་ཁ་གྲངས་ལས་ཧ་ཅང་ཉུང་ཉུང་ཞིག་ཡིན་ནའང་བཀྲེས་ལྟོགས་ཀྱི་དབང་གིས་ཤི་བའི་མི་གྲངས་ནི་ཨེ་ཛི་དང་། གློ་ནད་ཊི་བྷི། འདར་ཚད་བྱུང་སྟེ་ཤི་བའི་མི་གྲངས་ཀྱི་བསྡོམས་ལས་ཀྱང་མཐོ་བ་རེད།

XS
SM
MD
LG