ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཕུར་བུ། ༢༠༢༤/༠༥/༢༣
ཕ་ཡུལ་གླེང་སྟེགས།

རྒྱ་གཞུང་གི་ཆབ་སྲིད་སློབ་གསོའི་ལྟེ་གནས་ཁང་དུ་བོད་མིར་མནར་གཅོད།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་ཆབ་སྲིད་སློབ་སྦྱོང་ལྟེ་གནས་ཁང་དུ་བོད་མི་ཚོར་མནར་གཅོད་སྣ་ཚོགས་གཏོང་བཞིན་པ་དང་། བཙུན་མ་རྣམས་ལ་བཙམ་གཡེམ་ཀྱང་བྱེད་བཞིན་པའི་གནས་ཚུལ་ཁག་གསལ་བོར་བཀོད་པའི་ཉིན་ཐོ་ཞིག་བོད་ཀྱི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་དང་མང་གཙོ་འཕེལ་རྒྱས་ལྟེ་གནས་ཁང་ལ་ངོ་འཕྲོད་བྱུང་བ་དེའི་ནང་དོན་ཐད་བོད་ཀྱི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་དང་མང་གཙོ་འཕེལ་རྒྱས་ལྟེ་གནས་ཁང་གི་འགན་འཛིན་ཚེ་རིང་མཚོ་མོ་ལགས་དང་བགྲོ་གླེང་ཞུས་པ་ཞིག་གསན་རོགས་གནང་།

XS
SM
MD
LG