ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཟླ་བ། ༢༠༢༤/༠༤/༡༥

ཡུ་རོབ་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་སྐུ་ཚ་ཚོགས་པའི་གསར་འགོད་ལྷན་ཚོགས།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

ཡུ་རོབ་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པའི་སྐུ་ཚབ་ཚོགས་པ་ཞིག་ད་ལྟ་བཞུགས་སྒར་རྡ་རམ་ས་ལར་ཕེབས་ཡོད་ཅིང་། ཁོང་ཚོས་༧གོང་ས་མཆོག་ལ་མཇལ་འཕྲད་གཙོས་དབུས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་གནད་ཡོད་མི་སྣ་ཁག་ལ་མཇལ་འཕྲད་དང་། དེ་བཞིན་སྒྲིག་འཛུགས་དང་སློབ་གྲྭ་སོགས་སུ་གཟིགས་སྐོར་དུ་ཕེབས་བཞིན་པ་མ་ཟད། དེ་རིང་གསར་འགོད་ལྷན་ཚོགས་ཤིག་སྐོང་ནས་ཡུ་རོབ་གྲོས་ཚོགས་ཀྱིས་དབུ་མའི་ལམ་གྱི་སྲིད་བྱུས་ལ་མང་མོས་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེད་བཞིན་ཡོད་ཅེས་གསལ་བཤད་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ་ཐོན་ཡོད་པའི་སྐོར།

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG