ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

རྒྱ་ནག་གི་ཁུངས་ལུང་མེད་པའི་དག་ཐེར།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་རྒྱལ་སྤྱིའི་མཁའ་ལམ་ལས་ཁུངས་༣༦་ལ་ཐེ་ཝན་དང་ཧོང་ཀོང་། ཨོ་མེ་རྣམས་རྒྱལ་ཁབ་ཐ་དད་ཀྱི་རེའུ་མིག་ནང་དུ་འགོད་མི་ཆོག ས་གནས་དེ་ཚོར་རྒྱ་ནག་གི་ཐེ་ཝན་དང་རྒྱ་ནག་གི་ཧོང་ཀོང་། རྒྱ་ནག་གི་ཨོ་མེན་བཅས་འགོད་དགོས། དེ་ལྟར་མ་བྱས་ན་རྒྱལ་སྤྱིའི་མཁའ་ལམ་ལས་ཁུངས་ཁག་གི་གནམ་གྲུ་རྣམས་རྒྱ་ནག་གི་གྲོང་ཁྱེར་ཁག་ལ་འཕུར་ནས་ཚོང་ལས་གཉེར་མི་ཆོག་ཅེས་བཀའ་བཏང་སྟེ།

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG