ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཉི་མ། ༢༠༢༤/༠༤/༢༡

རྒྱ་དཀར་ནག་གི་ཆེས་མཐོའི་འགོ་ཁྲིད་ཀྱི་ཐུག་འཕྲད།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

རྒྱ་གར་གྱི་སྲིད་བློན་ན་རན་དྷྲ་མོ་དྷི་དང་རྒྱ་ནག་གི་སྲིད་འཛིན་ཞིས་ཅིན་ཕིང་གཉིས་རྒྱ་ནག་དབུས་ཕྱོགས་ཀྱི་ཝུ་ཧན་གྲོང་ཁྱེར་དུ་དངོས་གཞི་མིན་པའི་ཐུག་འཕྲད་གྲོས་མོལ་གནང་ཡོད་ཅིང་། གཟའ་འཁོར་འདིའི་ལས་རིམ་ལ་རྒྱ་དཀར་གཉིས་ཀྱི་འབྲེལ་ལམ་ལ་དོ་སྣང་དང་ཉམས་ཞིབ་གནང་མཁན་འབྲེལ་ཡོད་མི་སྣ་གཉིས་ལ་ཨེ་ཤི་ཡའི་ཁྱིམ་མཚེས་རྒྱལ་ཁབ་གཉིས་ཀྱི་ཆེས་མཐོའི་འགོ་ཁྲིད་རྣམ་པའི་མཇལ་འཕྲད་ཀྱི་གནད་འགག་དང། རྒྱ་དཀར་ནག་གི་འབྲེལ་ལམ་ལ་བོད་དོན་གནད་འགག་ཅི་ཙམ་ཆེ་མིན་སོགས་ལ་གླེང་མོལ་ཞུ་ཡི་ཡིན།

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG