ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཟླ་བ། ༢༠༢༤/༠༣/༠༤

བོད་རྒྱ་ཞི་མོལ་ལས་དོན་ཚོགས་ཆུང་གི་ལྷན་ཚོགས་ཐེངས་སུམ་ཅུ་བ་འཚོག་བཞིན་པ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

༄༅།།བོད་རྒྱ་ཞི་མོལ་ལས་དོན་ཚོགས་ཆུང་གི་ལྷན་ཚོགས་ཐེངས་སུམ་ཅུ་པ་ནི་ཕྱི་ལོ་༢༠༡༨ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༡ ཉིན་བཞུགས་སྒར་དྷ་རམ་ས་ལར་དབུ་འཛུགས་གནང་ཡོད་པ་དང་། ཉིན་གྲངས་གསུམ་རིང་གི་ཚོགས་འདུའི་བརྗོད་བྱ་སོགས་ཀྱི་ཐད་དབུས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་མགྲིན་ཚབ་པ་དྭགས་པོ་བསོད་ནམས་ནོར་བུ་ལགས་ལ་བཅར་འདྲི་ཞུས་ཡོད།

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG