ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ལྷག་པ། ༢༠༢༤/༠༤/༢༤

བདེ་སྐྱིད་ལྡན་པ་དང་སེམས་བྲལ་མེད་པའི་མི་ཚེ།


༧གོང་ས་མཆོག་གིས་རེས་གཟའ་མིག་དམར་ཉིན་རྒྱ་གར་གྱི་རྒྱལ་ས་ལྡི་ལི་གསར་པར་བདེ་སྐྱིད་ལྡན་པ་དང་སེམས་ཁྲལ་མེད་པའི་མི་ཚེ་སྐྱེལ་སྟངས་སྐོར་ལ་བཀའ་སློབ་གནང་ཡོད་ཅིང་། ལྡི་ལི་གསར་པའི་ལྷན་འཛོམས་དེར་རྒྱ་གར་གྱི་མཁས་དབང་རྣམས་དང་སློབ་ཕྲུག་བཅས་ཁྱོན་བསྡོམས་མི་༡༥༠༠་ལྷག་མཉམ་ཞུགས་གནང་ཡོད་སྐོར། ཕུན་ཚོགས་ཚེ་རིང་གིས་ལྡི་ལི་གསར་པར་བཅའ་སྡོད་བོད་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་འབྲོང་ཆུང་དངོས་གྲུབ་ལ་བཅར་འདྲི་ཞུས་ཏེ་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་གནང་བའི་གནས་ཚུལ་དེ་གསན་རོགས་གནང་།།

ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

XS
SM
MD
LG