ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

བཙན་བྱོལ་བོད་མི་ཚོས་སོ་སོའི་སྐད་ཡིག་དང་རིག་གཞུང་གཅེས་སྐྱོང་བྱས་པ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

རྒྱ་ནག་གི་བཙན་འོག་ཏུ་ལུས་པའི་རྐྱེན་གྱིས་བོད་མིའི་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་། སྐད་ཡིག་བཅས་པར་ཉམས་རྒུད་འགྲོ་བཞིན་ཡོད་ནའང་བཙན་བྱོལ་ནང་བོད་མི་ཚོས་སོ་སོའི་སྐད་ཡིག་དང་རིག་གཞུང་མི་ཉམས་གོང་འཕེལ་གཏོང་ཕྱོགས་ཐད་ལས་དོན་ཚ་ཚ་འུར་འུར་སྤེལ་གྱི་འདུག་ཅེས་ཨ་རིའི་རླུང་འཕྲིན་ཁང་གི་གསར་འགོད་པ་Anjana Pasrich ཡིས་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ས་ལྡི་ལིའི་ནང་ཡོད་པའི་བོད་མིའི་གཞིས་ཆགས་སུ་ཆེད་སྐྱོད་ཀྱིས་སྤེལ་བའི་གནས་ཚུལ་དེ་པདྨ་བདེ་ཆེན་ལགས་ཀྱིས་ཕབ་བསྒྱུར་དང་སྙན་སྒྲོན་ཞུས་གནང་གི་རེད།

XS
SM
MD
LG