ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་མིག་དམར། ༢༠༢༤/༠༤/༢༣

རྒྱ་དཀར་ནག་གཉིས་དང་བལ་ཡུལ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

ཉེ་ཆར་བལ་ཡུལ་གྱི་ཕྱི་སྲིད་བློན་ཆེན་གྷ་བ་ལི་རྒྱ་ནག་གི་རྒྱལ་ས་པེ་ཅིང་ལ་གཞུང་འབྲེལ་གྱི་འཚམས་འདྲིར་བསྐྱོད་ཡོད་པ་དང། སྐབས་དེར་རྒྱ་ནག་གི་ཕྱི་སྲིད་བློན་ཆེན་ཝང་དབྱིས་བལ་ཡུལ་གྱི་ཕྱི་སྲིད་བློན་ཆེན་དང་ལྷན་དུ་གསར་འགོད་ལྷན་ཚོགས་ཤིག་སྐོང་སྟེ། རྒྱ་དཀར་ནག་གཉིས་དང་བལ་ཡུལ་བཅས་ཀྱི་འབྲེལ་ལམ་ནི་མ་བཅོས་ལྷུན་གྲུབ་ཀྱི་འབྲེལ་བ་ཞིག་ཡིན། ང་ཚོ་ནི་རི་ཆུ་འདབས་འབྲེལ་དུ་ཡོད་པའི་ཁྱིམ་མཚེས་རྒྱལ་ཁབ་ཡིན་པས་ང་ཚོའི་རྒྱལ་ཁབ་གང་རུང་གི་རྒྱལ་ནང་ངམ།

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG