ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

བཙན་གཡེམ་ལ་རྒྱ་མི་དམངས་ཀྱིས་ངོ་རྒོལ།


རྒྱ་གར་གྱི་ཀི་ཤི་མིར་ས་ཁུལ་དུ་བུ་མོ་ལོ་ན་༨་ལ་སོན་པ་ཞིག་ལ་སྐྱེས་པ་མང་པོས་བཙན་གཡེམ་བྱས་ནས་བསད་པའི་གནས་ཚུལ་བྱུང་ཡོད་ཅིང་། དེང་སྐབས་རྒྱ་གར་གྱི་སྤྱི་ཚོགས་སུ་འབྱུང་བཞིན་པའི་བཙན་གཡེམ་གནད་དོན་རིམ་པ་ཞིག་ལ་སྲིད་དོན་པ་དང་ཉེན་རྟོག་པ་རྣམས་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་སྐྱོན་འཛུགས་ཕོག་གི་ཡོད་པ་མ་ཟད། བཙན་གཡེམ་གྱི་གནད་དོན་འདི་སྲིད་དོན་ཚོགས་པ་ཁག་གིས་བེད་སྤྱོད་བཏང་ནས་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་སུ་ངོ་རྒོལ་གྱི་ལས་འགུལ་རྒྱ་ཆེན་པོ་ལང་གི་ཡོད་པས་སྲིད་བློན་མོ་དྷི་ལ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་པའི་སྐོར། ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ་ལགས་ཀྱིས་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་དང་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་ཡི་རེད།།

ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

XS
SM
MD
LG